2016. feb 26.

Az álmok útja a megvalósulás felé…

A belső pályázatként becézett kísérletünk kigondolásával is sok időt töltöttünk, aztán rendkívül izgatottak voltunk, hogy vajon hány közösség él majd a lehetőséggel? Adott volt egy összeg, melyet erre a célra különítettünk el (500 ezer forint) és adott volt a feladat: érkezzenek a közösségek egy álommal, amelyet képesek megvalósítani tavasszal. A beadott pályázatok közül pedig a stáb és a közösségek együtt döntsék el, kik legyenek a nyertesek. Végül hat kidolgozott ötlet érkezett be a határidőig és mindegyik jónak bizonyult. Sőt a keretbe is belefértek.

Ezzel az ötlettel azt szerettük volna, hogy a kisközösségek vegyék kezükbe az irányítást, a kezdeményezést és mutassák meg a többieknek – akár az újonnan csatlakozó közösségeknek - mit tudnak. Mindezt egy-két napos műhelyek, bemutatók, képzések keretében.

A hozott álmokat a Kapunyitási Piknik utáni napon közösségi projektfejlesztő műhelyen lehetett csiszolgatni Tettrekész Kávéház (ProAction Café) módszerrel. Íme a végeredmény:

 

* Női szálak fonója címmel a retextil technika elsajátítása, átadása az Átalakuló Hosszúhetény csapatánál.

* Biobrikett kampány a pécsi Hősök tere munkacsoportnál: egyrészt a fenntarthatóság felé mozdítani a gyártást, másrészt erősíteni a kommunikációt.

* Kezdő átalakuló képzés a Grundkertben - a decemberben frissen képzett trénerekkel.

* Gyere közelebb! címmel a bagiak nyitása a falubeliek felé.

* Fenntartható gyümölcsös címmel a nagyszékelyiek tanulmányútja Markócra.

* Bontott ablakból üvegház a közösségi kertbe - a kunbábonyiak többszörösen is vagány projektje.

 


 

NŐI SZÁLAK FONÓJA - Átalakuló Hosszúhetény/ Gyalogút Alapítvány

A projekt egy kétheti rendszerességgel megszervezett közösségfejlesztő műhelysorozat része, amely alapvetően a résztvevők kézimunka tudásának megosztásán alapul. Nagy igény van a háztartási textilhulladék újrahasznosítására épülő retextil technológia elsajátítására, alkalmazására. A tudást a közösség által szervezett több generációt megszólító, fenntartható életmódot elősegítő programokon szeretnénk továbbadni. Legfőképpen hosszúhetényi és a környéken élő asszonyok és gyerekek vennének részt a műhelyen, de a nagyszékelyi közösséget is érdekli a technológia. Az alaptudás bővítését két alkalomból álló Retextil műhely szervezésével szeretnénk biztosítani. A foglalkozások időpontjai egyeztetés alatt vannak - előreláthatólag áprilisban, szombati napokon (04.09. és 04.23.) valósulnak meg. A textil kreatív újrahasznosításának lehetőségeit elsősorban a Fonóban, a helyi rendezvényeken és a rendszeresen tartott gyerekfoglalkozásokon szeretnénk továbbadni. A többi közösségnek is átadnánk a tudást, igény szerint megszervezett műhelyek keretében, Hosszúhetényben vagy az érintett közösség lakóhelyén.

 

KAMPÁNY A BRIKETTÁLÓNK MŰKÖDTETÉSÉHEZ - Hősök Terei Munkacsoport - Pécs

Célok:
Elsődleges célunk, hogy külső partnerek, támogatók (közintézmények, civilek és fűrésztelepek) bevonásával hosszútávon fenntartható brikettáló üzemet alapítsunk, amelyhez ezek a partnerek folyamatosan alapanyagot tudnak biztosítani. Másrészt szeretnénk az eddig elért eredményeinket is kommunikálni (nyitni a befogadó város felé szórólappal, akcióval), harmadsorban szeretnénk munkacsoportunk tagságát is bővíteni új helyi lakosok behívásával. A projekt jó alkalmat ad arra is, hogy az átalakuló kisközösségekkel (pl. workshopok keretében) mélyítsük a kapcsolatunkat és tapasztalatcserére is lehetőséget teremtsünk.

Célcsoportok:

1. Szűkebb közösségünk (Hősök tere és Györgytelep lakói) számára szeretné a munkacsoport minél előbb elérhetővé tenni a brikettáló-üzemet, ahol a helyi lakosok elkészíthetik maguknak a téli tüzelőjüket, és egyúttal az elkészült brikettekből egy közösségi alapot is létrehozunk (mellyel a munkacsoport támogatni tud rászoruló családokat, illetve a piaci ár alatti értékesítéssel az üzem rezsiköltségeit is megtermeli)
2. A kampány során a Keleti városrész közintézményeibe és vállalkozóihoz is eljuttatjuk szórólapjainkat, így az eddigi tevékenységeinkről széles körben tudjuk tájékoztatni a telepen kívül élő, pécsi lakosokat. A közintézményektől papírt, a fűrészüzemektől fűrészport remélünk.
3. A helyi civilektől (MMSZ) helyszínt és szakértelmet, kapcsolati hálót kérünk a megvalósításhoz.
4. Önkéntesek bevonásával (középiskolai önkéntesmunka) a termelést szeretnénk megsokszorozni.
5. Számítunk a programban megismert közösségek segítségére, tapasztalataira is (elsősorban BAG, CSÖRÖG és KÁZSMÁRK közösségeit keressük meg a brikettüzem kapcsán, de a projekt kommunikálásához minden előttünk járó közösség segítségünkre lehet, ilyen jellegű tapasztalataink ugyanis még nincsenek.)

 

Várt eredmények:
1. legalább tíz keleti városrészben található intézménnyel együttműködést alakítunk ki a számukra már hasztalan papírhulladékok elszállításával kapcsolatban, miközben megismertetjük tevékenységeinket is velük. Legalább öt fűrész üzemmel felvesszük a kapcsolatot az állandó fűrészpor-hozzáférés biztosításához.
2. legalább két új telepi taggal bővül a munkacsoport köre - velük készítettjük el barterben az alapanyagok gyűjtéséhez szükséges, dekoratív és informatív (rólunk árulkodó) eszközöket (kosarak, zsákok). Munkájukért cserébe a brikettből vihetnek haza.
3. ha jól sikerül a kampány, hétről hétre lesz elegendő papír és fűrészpor a gyártáshoz, amely az üzemünk hosszú távú fenntarthatóságát biztosítja.
4. a kampánynak köszönhetően nemcsak a telepen ismerik meg a munkacsoport tevékenységeit és eddig elért eredményeit, hanem Pécs városa felé is megkezdjük a kommunikációt.
5. önkéntes fiatalokat vonunk be a telepi munkába, amely az integrációs törekvéseinket erősíthetjük.
6. a projekt megvalósításával a megfelelő technológiák használatára buzdítjuk a helyi lakosokat, a költséghatékonyság és az újrahasznosítás népszerűsítésével, az energiapazarlás visszaszorítása érdekében.

 

KEZDŐ ÁTALAKULÓ KÉPZÉS A GRUNDKERTBEN

A cél a Grundkert kapcsolatrendszerén keresztül új közösségek bevonása az Átalakuló Közösségek hálózatába, illetve a Grundkert érdeklődő tagjainak megismertetése az átalakulás gondolatiságával és módszereivel. A Grundkert végre időt és lehetőséget kapott kapcsolatai ápolására és bővítésére (nem költözünk ezen a télen). A közösségi kertészkedésen kívül szeretnénk egy helyi ismertséggel bíró szellemi műhellyé válni, aminek alapjait a Grundkert Klubbal épp most fektetjük le. Emellett szeretnénk felélénkíteni a budapesti közösségi kertek közti párbeszédet és tapasztalatcserét. Mindkét kapcsolódási irányban közös platformot jelenthet, ha ezeket a szervezeteket is megismertetjük az átalakulással. A jövőben feléleszthetjük és kibővíthetjük általuk a Budapesti Páholyt is.

A képzők a MÁKT tagjai közül kerülnének ki. A résztvevők a Grundkert aktív, érdeklődő tagjai, budapesti közösségi kertek, illetve személyes kapcsolatokon keresztül megismert közösségek.

A projekt fő eseménye a Gólya Presszóban megtartott Átalakulás Képzés március vége felé, vagy áprilisban.

Eredmény az is, hogy az új képzők tapasztalatot szereznek. De a fő haszna egy ilyen képzésnek az, hogy az újonnan bevont közösségektől mindannyian tanulhatunk, kibővül az együttműködő átalakuló szervezetek köre.

 

GYERE KÖZELEBB! - Bagázs Egyesület, Bag

Célunk, hogy a Bagon élő nem Bagázsos lakosok jobban megismerhessék a roma telepen történő eseményeket, változásokat és sikereket. 
Eddigi tapasztalatunk alapján nagyon kevés olyan személy van Bagon, akik akár körvonalakban is belelátnak a Bagázs munkájába. Eddig többnyire a rossz tapasztalatoknak volt visszhangja a Falubeliek körében és ebből adódóan sokan csak a negatív oldalát ismerhették meg a Roma telepen történő eseményeknek. Úgy érzem ezen fontos változtatni, sőt létfontosságú láttatni hogy a rossz dolgok mellett van még számtalan más is, amit meg lehet ismerni. 
Hogyha sikerülne több személynek lehetővé tenni a megismerést, akkor lenne a felismerés, és abból a visszhang, ami segítené azt, hogy valamelyest elinduljon a jobb irányba a Roma és nem Roma emberek kapcsolata Bagon.


A terv elsősorban egy Bagi nagyobb eseményhez kapcsolódni, ami konkrétan lehet a Rétesfesztivál is, ami nyár környékén van. 
A rétesfesztiválon szeretnénk egy sátrat felállítani, ahol lehetőségük nyílhat embereknek beszélgetni helyi aktív Roma emberekkel, ami viszonylag rövid ideig tartana. Ez után egy szabadulós játék segítségével lehetne bemutatni bizonyos emberek életútját és Bagázsos programok sikereit. 
Maga az esemény nem mondható közeli időpontnak, de addig szeretnénk ha, a lehető legprofibban lenne előkészítve, ami többnyire képzések,felkészítések, szóróanyagokat jelentene és az Önkormányzattal való egyeztetésekben merülne ki.

Várt eredmények: 
Szeretnénk, hogy legalább harminc fő vegyen részt a bagi nem Bagázsos személyek közül az ismerkedős játékban. Ha az esemény sikeres tud lenni, akkor a lehető legtöbb bagi eseményen szeretnénk megjelenni valamilyen formában, akár még egy szabadulós játékkal, akár egy fórummal. A tapasztalatokról természetesen tartani szeretnénk egy értékelést, amit írásba foglaltatva eljuttatnák a többi közösségnek, ha ők is igényt tartanának egy ehhez hasonló esemény szervezésében. Ebben a dokumentumban szerepelne minden jó és rossz tapasztalat természetesen.

 

 

FENNTARTHATÓ GYÜMÖLCSÖS <-> GYÜMÖLCSÖZŐ FENNTARTHATÓSÁG - Alkalmazkodó gyümölcsészeti tanulmányút Markóc-Drávafokra / Nagyszékelyi Baráti Kör

Célok:
Közösségi gyümölcsös kialakítás és fenntartás, valamint hasznosítás komplex rendszerének első fázisaként már működő példa megvalósítás tanulmányozása információgyűjtés, tapasztalatcsere, szaktanácsadás és képzés céljából.

Célcsoport:A gyakorló gyümölcsész közösségek (Nagyszékely, SZÖSZ, Hosszúhetény) számára a döntéshozók bevonása és a komplex nagyközösségi (faluszintű, önkormányzati) megoldások és együttműködési lehetőségek tanulmányozása a cél, szakértőként pedig támogatást tudnak biztosítani a gyümölcsészettel most ismerkedő közösségeknek (mentor hálózat).
A gyümölcsfa projektben résztvevő kisközösségek számára elsősorban a gyakorlati gyümölcsészeti szaktudás megszerzése és az erre épülő széleskörű megoldások életszerű megtapasztalása a cél. 
Döntéshozók inspirálása a szorosabb közösségi szintű együttműködésre nyílt információs nap rendezésével.

Tevékenységek:
2016. április 9.-10. Markóc-Drávafok
Tanulmányi és információs hétvége.
Szombat: betekintés a 10 év alatt kialakult rendszerbe: interaktív beszélgetés Lantos Tamás polgármesterrel (Markóc), Ormánság Alapítvány képviselője. Ebéd után helyszínbejárás (gyümölcsény, kert, faiskola, iskolakert, stb.). Este kötetlen beszélgetés és tapasztalatcsere. Vasárnap: gyakorlati gyümölcsészeti workshop (magvetés-termő gyümölcsös-feldolgozás)

Várt eredmények:
Gyümölcsészeti rendszer lehetőségeinek megismerése és jobb kihasználása.
Kezdő gyümölcsös kialakításához szükséges ismeretek megszerzése és gyakorlatba ültetése.
Többi közösség bevonása a gyümölcsös kialakítási folyamatok tanulmányozásába.
Fenntartás és feldolgozás közösségi szintű megvalósítása (kalákák, szüret).

 

 

BONTOTT ABLAKBÓL ÜVEGHÁZ A KÖZÖSSÉGI KERTBE - Adacs-Bábony Szociális Szövetkezet

Az üvegházra azért van szükség, mert a Civil Kollégiumba érkező "tanulók" reggelijét a szövetkezet biztosítja és ahhoz tavasszal a boltban szoktunk vásárolni primőr árut, amíg szabadföldben nincs zöldségféle. A boltban nagyon drága és ráadásul a városban van, ahová autóval tudunk közlekedni. Tehát fölösleges energiahasználat történik.
Az üvegházban hamarabb meg tudjuk termelni a paprikát, paradicsomot, uborkát, mint szabadföldben, így a reggelikhez kora tavasszal már tudunk helyi, magunk által termelt zöldséget adni. A szövetkezeti tagok és munkatársak is hamarabb jutnak így friss zöldséghez, hiszen, aki benne dolgozik, az is részesül a termésből.
Az sem hanyagolható szempont, hogy a bontott üvegeket felhasználjuk, hasznosítjuk. Így is már egy évet állt az gyümölcsöskertben letakarva, ha most nem valósítjuk meg az üvegházat tönkre fognak menni az ablakok, (fa keretek korhadása) helyet foglal a gyümölcsösben és esztétikailag sem megfelelő látvány.
A közösség megint megmutathatja saját magának és másoknak is, hogy meg tud valósítani olyan dolgot, ami újdonság, hasznos és környezetkímélő. Ezzel egy újabb lépést teszünk a tudatosság felé.
Valamennyi anyagi haszonnal is jár, ha a reggelikhez nem vásároljuk a primőr árut, hanem a kertben egyszerűen leszedjük. A benne dolgozóknak is megtakarítást jelent a saját háztartásukban.

Célcsoportok:
Az építést az "üvegház bizottság" , a többi szövetkezeti tag, a munkatársaink és önkéntesek végzik. Ki-ki megtalálja benne a maga szerepét: anyagbeszerzés, szállítás, alapozás, faváz készítés, ablakpucolás stb. (a tevékenységeknél leírva).
Az építés időpontját meghirdetjük mások számára, így önkéntesként velünk dolgozhatnak azok, akik maguk is akarnak majd ilyet építeni.
A faluban, Kunbábonyban is elterjed a híre és számukra is egy megoldási lehetőséget mutat be a kiskerti tevékenységükhöz.
A Kisközösségek, akik megismerik a tapasztalatainkat.

Tevékenységek:
Tervek véglegesítése - 2016. február közepe
Anyagbeszerzés, magvetés 2016. február vége
Alapok lerakása, fa váz elkészítése, üvegtáblák behelyezése - 2016. március eleje (időjárás függvényében)
Az üvegház beütetése - 2016. április

Várt eredmények:
Az üvegház elkészülte közösségi összefogással márciusban.
Az üvegházban friss, finom zöldségek termelése, a Civil Kollégiumba érkezők és a szövetkezeti tagok, dolgozók és segítők ellátása.
Mások számára is hasznosítható tapasztalatok átadása- fotók (esetleg film, ez még nem biztos), leírás készítése a folyamatról. Helyszíni megtekinthetőség és beszélgetés a tapasztalatokról.