Élmény Tár Tanoda

Az Élmény Tár Tanoda célja, hogy lehetőséget biztosítson az oktatásban a szegénységben élő fiatalok és családjaik számára. 

Cél: 

Tanodánkat azzal a céllal hoztuk létre, hogy esélyt teremtsünk a tanulásban a hátrányból induló gyerekeknek is. 

Célunk, hogy minél több sikerélményhez juttassuk a hozzánk járó gyerekeket az iskolán belül és kívül egyaránt, amelyektől nőhet az önbizalmuk, önbecsülésük. A legtöbb gyerek családjának nincs pénze arra, hogy drága szakkörökre, külön órákra járassák a gyerekeiket, ezért igyekszünk ezeket a szükségleteket kielégíteni. A szabadidős programlehetőségek is nagyon ritkák a legtöbb család körében, így ritkán tudnak kimozdulni abból a környezetből, amelyben minden napjukat töltik. Ezért célunk az is, hogy a gyereket minél több külsős, szabadidős élményben is részesítsük, amelyeken keresztül tágíthatják világképüket.

Lépések: 

Egy olyan közösségi teret alkottunk meg már évekkel a tanoda kezdete előtt, ahova a Pécs város egyik szegregátumában, Gyárvárosban, mélyszegénységben élő gyerekek és jobb módú társaik egyaránt betérhetnek és közös játékokon, fejlesztő tevékenységeken keresztül jól érezhetik együtt magukat. Ez 2010-ben történt. Eleinte egy zenészek által alapított, komplex kulturális központban működtettük az ifjúsági teret, ahonnan 2012. elején kellett kiköltöznünk. Szerencsére találtunk egy bérelhető és bővíthető kis helyet a környéken, így nem kellett abbahagynunk az ifjúsági munkát, amit a területen elkezdtünk.
2013-ban elindultunk egy TÁMOP pályázaton, amelyt tanodák létrehozására és kétévnyi fenntartására hoztak létre. Nyertünk.

A tanoda létrejöttével egy intenzívebb működésnek köteleztük el magunkat, ahol strukturáltabb, átgondoltabb keretek között napi szinten és nagy tudatossággal foglalkozunk a gondunkra bízott gyerekekkel. 2015. nyarán lejárt ez a támogatás, de egy-két áthidaló megoldásnak, átcsoportosításnak, félretett pénzeknek és közösségi finanszírozásoknak köszönhetően tovább tudtuk működtetni tanodánkat, ugyanazzal az intenzitással és még nagyobb szakmai tudatossággal.

Eredmények: 

Egy ilyen halmozottan hátrányos helyzetű közegben mindig nagyon nehéz hatást mérni. Egy év tükrében láttuk viszont, hogy a gyerekek a nyári tábor alkalmával más szociális készségeket mutatnak, mint egy évvel korábban. A gyerekek jobban működnek csoportban, kevesebb a származási alapú ellentét (kolompár, beás, nem cigány), tartósabb a figyelem és az érdeklődés. Ehhez a sikerhez hozzájárul az a sok szabadidős program, amelyen a gyerekekkel részt veszünk és a nagy számú önkéntes, akikkel dolgozunk és nyitott hozzáállásuk.

Többször fordult elő, hogy egy-egy oktatási intézmény delegált hozzánk gyermeket, akit magatartása, viselkedészavara miatt magántanulói státuszba helyeztek. Szerették volna viszont, hogy valamilyen közösségben bent maradjon, ezért küldték őket hozzánk. Az ilyen problémákkal küzdő gyerekek közül ketten sikeresen visszatértek az oktatási intézménybe.

Eredményként éljük meg, hogy van egy erős mag mégis, akik öt éve folyamatosan járnak hozzánk és részt vesznek a programokban. Eredmény az is, hogy rendszeres támogatás (önkormányzati fenntartás) nélkül is még mindig fent tudjuk tartani magunkat és foglalkoztatni tudjuk azokat a munkatársainkat, akik nélkül a gyerekek segítése nem valósulhatna meg ilyen minőségben és hatékonysággal. Büszkék vagyunk arra is, hogy a gyerekek családjaival és tanáraival folyamatos kapcsolatunk van, amiből kiderül, hogy mennyire is eredményes az a mindennapi munka, amit végzünk. Az évek során sikerült azt is elérnünk, hogy a környékben működő iskolák felkérnek minket szakmai együttműködésekre és több esetben delegálnak is hozzánk tanulókat. Jó kapcsolatokat ápolunk helyi és országos szinten is hasonló szakmai szervezetekkel.

Tanácsok: 

Minden szervezetnek, formális és informális csoportnak, akik közösségszervezéssel, társadalmi kérdésekkel foglalkoznak, javasoljuk, hogy vegyenek részt minél több tapasztalatcserében, tanulmányútban. Találkozzatok olyan szervezetekkel, akik a Tiétekhez hasonló témákban dolgoznak, dolgokkal foglalkoznak és osszátok meg egymással tapasztalatokat! Mi nagyon sokat tanultunk és motiválódtunk az ilyen eszmecserékből és ezért igyekszünk folyamatosan részesei lenni mindenféle szakmai hálózatnak. Fordítsatok nagy figyelmet arra, hogy a veletek dolgozóknak és magatoknak is mindig meg legyen a lehetősége a folyamatos tanulásra, önképzésre és a szupervízióra, ventilálásra is!

Kezdeményezők: 

Az emberség erejével – CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány 2006-ban alakult, pécsi fiatalok kezdeményezéseképp. Elsődleges célunk a társadalmi befogadás, kohézió erősítése, ehhez legfőbb eszközünknek az emberi jogi nevelést és a közösségfejlesztést tekintjük. Működésünk során olyan eszméknek biztosítunk teret, mint az előítéletek ledöntése, a fiatalok önismeretének fejlesztése, a diszkrimináció csökkentése, az aktív állampolgárság, a hátrányos helyzetűek támogatása, a demokrácia, az önkéntesség és a szabadidő hasznos eltöltése. Elsődleges célcsoportunk a gyermek és ifjúsági korosztály, módszereinkben kiemelten fontosan kezeljük a kortárs hatást, törekszünk minél több fiatal önkéntes bevonására. Tevékenységeink a kezdeti nagyon konkrét emberi jogi vonalról az évek során kiszélesedtek az ifjúsági munka irányába. Az általunk választott értékeket megtartva célunk az lett, hogy ezt az eszmeiséget a mindennapi élet szintjére hozzuk. Működési szintünk elsősorban lokális (Pécs), de emellett részt veszünk nemzetközi projektekben is.

Több éve dolgozunk Pécs leszakadó, keleti városrészében, annak is az egyik szegregálódó részén, Gyárvárosban. Itt üzemeltetjük az Élmény-Tár Tanodát és a Menedék Ifjúsági Klubot és Információs Irodát (MIKII). A környék hátrányos helyzetű (szegénységben élő és/vagy cigány) gyerekei számára nyújtunk délutáni, hétvégi és iskolai szünidei szabadidős elfoglaltságot. A tanulássegítés mellett a programok sokfélék: a kalandjátékoktól, a színházon és a kézművességen keresztül a sportig és a zenélésig terjed a paletta.

A közösségfejlesztést nem csak a hátrányos helyzetű közegben tartjuk kulcsfontosságúnak. Évente több alkalommal szervezünk tematikus kalandjátékokat, csapatvetélkedőket, valamint hasonló tevékenységekkel vagyunk aktívak nyári fesztiválokon, például negyedik éve szerveztük a pécsi Rockmaraton fesztivál teljes nem-zenei programkínálatát. Kampány jellegű tevékenységeket is szívesen szervezünk, a téma legyen akár az önkéntesség, mint a Tettek mezeje programban, vagy a kultúra, a szórakozás és a társadalmi felelősségvállalás összekapcsolása, mint a Screaming for Change kampány esetében.

Az emberi jogi nevelési tevékenységek területén elsősorban a többségi társadalom számára szervezünk érzékenyítő programokat a hátrányos helyzettel, az esélyegyenlőtlenséggel kapcsolatban. Több másik pécsi civil szervezettel együttműködve valósítjuk meg az ÉlményPark?! programot, amely egy csoportosan látogatható interaktív kiállítás a hátrányos helyzetről, valamint hasonló háttérrel az Élő könyvtárat, amely lehetőséget nyújt megismerkedni személyesen egy-egy olyan csoport tagjával, akikkel szemben társadalmi szinten nyilvánulnak meg előítéletek. A nem-formális képzések is a tevékenységeink közé tartoznak, az osztályfőnöki órákon tartott műhelyfoglalkozásoktól, a több napos szakember tréningekig.

Alapítói vagyunk a Menedék nevű civil összefogásnak, ezáltal mindennapi szinten dolgozunk együtt az Élménylelő Egyesülettel és a Zöld Fiatalok Egyesülettel. Fontosnak tartjuk a civil szervezetek együttműködését, ezért tagjai vagyunk a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatnak, a Magyar Szegénységellenes Hálózatnak és az European Peer Training Organisation (EPTO)-nek. Szorosan együttműködünk a pécsi Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házzal (korábban Esélyek Háza). Együttműködő partnerei vagyunk a NANE Egyesületnek, a Labrisz Egyesületnek, a Szimpozion Egyesületnek, az élő könyvtár kapcsán dolgozunk az Európa Tanács Budapesti Európai Ifjúsági Központjával, csatlakoztunk a No Hate Speech kampány magyar csapatához.

Kontakt személy: 
Tasnádi Zsófia
Helyszín: 
Zsolnay V. u. 94.
Pécs
Magyarország
HU
Témák: 
társadalmi vállalkozás
Egyéb témák: 
hátrányos helyzetű gyerekek oktatása