„Hogyan működünk”

Részlet az Átakulás Hálózat stratégiájából

Az Átalakulás Hálózat arra törekszik, hogy változást idézzen elő a világban. Ennek érdekében a megszokottól eltérő működési módokat kell keresnünk és alkalmaznunk. Ebben a részben olvashatók azon értékek és szemléletmódok, amelyek az összes, fent leírt tevékenységre vonatkoznak. Vállaljuk, hogy ugyanazon elvek szerint dolgozunk, amelyek az Átalakulás folyamatát irányítják, és örömmel vesszük a javaslatokat ezek jobbítására.

A. Az erőforrások korlátozott rendelkezésre állásának tiszteletben tartása

A széndioxid kibocsátás sürgős csökkentése és a fosszilis energiahordozóktól való függésünk jelentős csökkentése meghatározza minden tevékenységünket. Tervezéskor és döntéshozáskor figyelembe vesszük a széndioxid-kibocsátásra gyakorolt hatást: tömegközlekedést veszünk igénybe, minimálisra csökkentjük a repülőgéppel megtett utakat, video/telekonferenciát szervezünk, amikor csak lehetséges, olyan webhely-szolgáltatót választottunk, amely zöld elveket és gyakorlatot követ, az irodában nagy arányban szelektíven gyűjtjük a hulladékot és komposztálunk, továbbá élelmiszereinket és más készleteinket helyi és etikus forrásból szerezzük be.

B. A befogadás és a társadalmi igazságosság elősegítése

Társadalmainkban valószínűleg a leghátrányosabb helyzetű, eszköztelen embereket fogják az emelkedő energia és élelmiszerárak, nyersanyag hiány és extrém időjárási körülmények a legsúlyosabban érinteni. Szeretnénk javítani a társadalomban élő összes csoport esélyeit a jó és egészséges életre és a fenntartható megélhetésre. Munkánk tervezése során megpróbáljuk bemutatni, hogy tudatában vagyunk a kiváltságok, a társadalmi osztályhoz való tartozás, a faji és nemi hovatartozás, a kulturális különbözőségek és a gazdasági hatalom jelentőségének. Folyamatosan keressük a módját annak, hogy hogyan tehetjük tevékenységeinket a hátrányos helyzetű csoportok számára elérhetővé és hasznossá.

C. Az egyensúly megőrzése

Amikor sürgős globális kihívásokra keresik a megoldásokat, az egyének és a csoportok egyaránt kimerülhetnek, bezárkózhatnak és agyonhajszolttá válhatnak, ahelyett, hogy nyitottak, kreatívak maradnának, és a környezetükkel fenntartanák a kapcsolatot. Az Átalakulás Hálózatban tered adunk a visszatekintésre, ünneplésre és a pihenésre, hogy ellensúlyozzuk az elfoglalt, tevékeny időszakokat. Különböző munkamódszerekkel kísérletezünk, amelyek igénybe veszik a fejünket, kezünket és a szívünket is, és lehetővé teszik, hogy együttműködésen és bizalmon alapuló munkakapcsolatokat alakítsunk ki. Megosztjuk egymással, amit az élet és a munka közti egyensúlyra való törekvés során tanulunk.

D. Kísérletező, tanuló hálózat tagja lenni

Az Átalakulás egy igazi, valós idejű, globális társadalmi kísérlet. Egy hálózat tagjaként gyorsabban, eredményesebben tudunk változásokat elérni, mivel tudunk egymás tapasztalataiból és ötleteiből tanulni. Az Átalakulás Hálózat folyamatosan keresi azon módszereket, eszközöket, amelyekkel támogathatja a tapasztalatcserét a hálózaton belül és azon kívül is. Szeretnénk felismerni és tanulni a hibákból és a sikerekből is: ha bátrak akarunk lenni, és új életvitelt és munkamódszereket kialakítani, az nem mindig sikerül elsőre. Őszinték leszünk a belső eljárásainkkal kapcsolatban, visszajelzéseket kérünk és megfontoljuk őket.

E. Az ötletek és hatáskörök megosztása

Az Átalakulás alulról építkező mozgalom ahol az ötletek gyorsan, széles körben és eredményesen terjedhetnek, mert minden egyes közösség sajátjának tekinti a folyamatot. Az Átalakulás mindenhol máshogyan néz ki, és ezt a sokszínűséget támogatjuk, nem szorítjuk korlátok közé. Kapacitásuktól függően átadjuk a feladatokat és a felelősséget az országos, regionális és helyi szinteknek. Erőfeszítéseket teszünk a hálózat kapacitásfejlesztése érdekében, és hogy lebontsuk az Átalakulás ötletek terjedését gátló akadályokat.

F. Együttműködés és a szinergiára való törekvés

Az Átalakulás szemlélet szerint közösségként dolgozunk együtt, felszabadítjuk a bennünk rejlő tehetséget, hogy közösen nagyobb hatást gyakoroljunk mint egyenként. Tudatában vagyunk, hogy az Átalakulás Hálózat egy azon szervezetek közül, amelyek pozitív változásokat szeretnének elérni – ezért keressük annak lehetőségét, hogy az Átalakulás mozgalmon belül és azon kívül is kreatív és erős kapcsolatokat építsünk ki. Csapatunkon belül továbbra is együttműködésen alapuló szervezeti kultúrát építünk: projekteket kapcsolunk össze, nyílt döntéshozatali eljárásokat alkalmazunk, és olyan eseményeket, tevékenységeket szervezünk, ahol a résztvevők kapcsolatba léphetnek egymással.

G. Pozitív jövőkép és kreativitás

Általában nem valami ellen lépünk fel, hanem pozitív lehetőségeket igyekszünk kialakítani és támogatni, népszerűsíteni. Hiszünk abban, hogy az embereket kreatív módon kel bevonni, érdeklődésüket felkelteni, és arra biztatni őket, hogy olyan jövőt képzeljenek el, amiben szívesen élnének. Az új történetek alkotása, a sikerek megünneplése és az örömteli részvétel egyaránt kulcsfontosságú a jövőkép kidolgozása szempontjából.