2) Csoportunk fejlesztése

1) Csoportunk világos és mindenki által elfogadott célokkal, célkitűzésekkel rendelkezik.

2) Csoportunk véghezvisz dolgokat.

3) A tagok tisztában vannak felelősségükkel és szerepükkel.

4) Közmegegyezésen alapuló magatartási kódexünk (működési szabályzatunk) van.

5) Egyértelmű és elfogadott eljárásrendünk van a döntések meghozatalára, dokumentálására és nyomon követésére.

6) Hatékony találkozóink vannak világos napirenddel, vitákkal és jegyzőkönyvvel.

7) Találkozóinkon időt szánunk arra, hogy megvizsgáljuk, hogyan működünk együtt.

8) Elgondolkodtunk azon, hogyan működik találkozóinkon a folyamatsegítés, levezetés.


9) Megvitattuk és egyezségre jutottunk arról, hogyan működjön a hatalom és az irányítás/vezetés a csoportunkban.

10) Kialakult az új tagok belépésének és a jelenlegi tagok kilépésének rendje.

11) Ha felmerült nézeteltérés vagy konfliktus, azt jól kezeltük.