Művészet és kreativitás

Kihívás

Az Átalakulás folyamatában a játékosság és kreativitás nélkülözhetetlen eszközök. Ezek segítségével lehet igazán jól, hatékonyan elérni, bevonni, megszólítani az embereket, s elhitetni velük, hogy képesek rá, hogy tudnak változtatni. Még akkor is, ha maga a téma, amivel foglalkozunk, nagyon komoly – élvezetessé tehetjük a tálalás, a közlés módját. Sokféleképpen kell megszólítani, bevonni az embereket, és nem elég, ha „csupán” az észérveket és a bizonyítékokat tárjuk eléjük.

Megoldás

Felbecsülhetetlen ereje, értéke van a művészeteknek, a kreativitásnak. Segíthetnek abban, hogy megváltozzon a gondolkodásmódunk, hogy másképp tekintsünk a világra, hogy felfogjuk, hogy minden megváltoztatható a világban. Legyen nagyhatású, merész, őszinte és ünnepélyes...

„Hamarosan eljön a nap, amikor egyetlen szál eredeti módon megfestett répa forradalmat fog előidézni.” Paul Cezanne (Van, ahol Zolának tulajdonítják ezt a mondást. Ford.)

„A történelem számon tartja a királyokat, hadvezéreket, csak mert romboltak; a művészet azokat tartja számon, akik alkottak, létrehoztak valamit.” William Morris

Az Átalakulás a képzelet világában mozog. A megváltozott, átalakított valósághoz közelebb juthatunk, ha először elképzeljük azt. A művészet eszközeinek alkalmazása ragyogó lehetőségeket rejt magában, segít megteremteni, előidézni azt a magabiztosságot, amely nélkülözhetetlen akkor, amikor meg akarjuk alkotni azt az új valóságot, azokat a történeteket, amelyek alapján élni szeretnénk. A mi kezdeményezéseink a lehetőségek megtalálásával kelnek életre – ezek között sok meglepő és váratlan is van.

„Az emberiség rendelkezésére áll egy nagyon különleges eljárás, módszer: úgy tud új valóságot teremteni, hogy először csak elképzeli azt, s meg tudja tapasztalni ezt a valóságot csak az elméjében… s miközben tapasztalatokat szerez erről a vágyott, elképzelt világról, másképp kezd viselkedni, úgy, mintha ez a világ már létezne, mintha már ebben a világban mozogna, ott élne. S ez az álom egy láthatatlan erővé válik, amely erő abban segít, hogy az elképzelt világ valósággá váljon. Miközben elképzeljük – egy valóságot teremtünk… S ami lehetséges volt a művészet eszközeivel, az elképzelhetővé és megvalósíthatóvá válik a valós életben.” Brian Eno

Ha együtt járjuk a képzelet tájait, ha erősítjük az emberek fantáziáját, akkor a művészet eszközeivel létrehozhatunk egy közös teret, erőt meríthetünk az így létrejött kapcsolatokból, a közösen bejárt tájakból, az újonnan megértett jelentésekből. Akkor, amikor az emberek beszűkülnek, amikor rettegnek a változásoktól, csak a művészet képes arra, hogy megteremtsen, létrehozzon egy örömteli, felszabadító élményt és egy közös teret, ahol kipróbálhatóak, megtapasztalhatóak az új ötletek, elképzelések. Ezek a közös élmények erősítik az empátiát és az odatartozás érzését. Hidat építenek a generációk, kultúrák és különböző társadalmi osztályok között. Jelenthetik egyszerre mindazt, amit az Átalakulás kezdeményezések magukban hordoznak: eufórikusak, lélekemelőek, miközben teret engednek a veszteségek feldolgozásának is…

A biobrikett és kiskert mintaprogramjáról ismertté vált Toldon az Igazgyöngy Alapítvány először képző- és iparművészeti, táncművészeti programmal kezdte mobilizálni a helyi közösséget. A festészet nem csak a gyerekek fantáziáját mozgatta meg, de a felnőtteket is könnyebb volt megszólítani a művészet által. Erről így ír az egyik szervező:  „Már korábban is megfigyeltem, milyen szívesen festenek, kézműveskednek [a felnőttek], amikor a gyerekekkel közös programokat szervezünk. Később már tudatosan is építettem rá, a „Mi meséink” című projektbe már szándékoltan vontuk be őket. És később is, adtunk nekik lehetőséget a falfestésnél, rajzolásnál. Eleinte csak a fiatalabb anyukák, néha szinte még gyerekként megélve a dolgot kapcsolódtak be. Később, pironkodva az idősebbek is. Sőt, néha az apukák is szerették volna megmutatni, mit tudnak. Aztán nyáron jött ez az ötlet. Egy, a blogunkat olvasó kedves hölgy küldte el a projektet, amiben, ha jól emlékszem egy afgán falu asszonyainak hímzéseit dolgozták be takarókba, faliképekbe a foltvarró klubok. Kérdezte, nem lenne-e kedvünk hasonlóhoz…”


Eredeti angol szöveg: Arts and creativity