Átalakuló Wekerle

Az Átalakuló Wekerle Szervezői Kör egy a helyi önkormányzatnál regisztrált, de hivatalosan nem bejegyzett civil csoport, melynek fő célja az Átalakuló Wekerle gondolat ápolása, az átalakulás segítése. Az Átalakuló Wekerle (ÁW) Magyarország első hivatalos „Átalakuló” közössége. 2011 óta a nemzetközi Átalakuló (Városok) Hálózat tagja. Az ÁW gyakorlatilag egy helyi összefogás magánemberek, civil szervezetek és intézmények között. Az összefogás olyan lehetőségeket próbál teremteni az itt élő közösség számára, melyek erősítik a helyi közösséget, gazdagítják életüket, de nem károsítják a környezetet.

A kezdet: 
szomszédok álltak össze
helyi civil szervezet kezdeményezte
Mi hozott titeket össze?: 

Wekerle a Dél-Pesten elhelyezkedő Kispest városrésze. Építése számos neves építész bevonásával1908-ban kezdődött. Az építéskor ötvenezer fát ültettek el, tizenhatezer gyümölcsfát, lakásonként négyet. A kerítések mellé sok helyen ribizlibokrok kerültek. Wekerletelep 2011 szeptemberében műemléki jelentőségű területté (MJT) vált. A Wekerle telepen lakók tudják a hely jelentőségét, különlegességét és fontos számukra mind a műemléki jellege, mind a közösségi életre ható tér elrendezés, illetve a falusias jelleg. A telep az Ebenezer Howard nevével fémjelzett kertváros mozgalom (Garden city movement) egyetlen magyar példája. Mindenki mindenkit ismer, az emberek köszönnek egymásnak az utcán. A tér visszahat, ösztönzi az embereket a közösségi életre. Közel vannak a telkek egymáshoz, az itt élők az átlagos budapestinél jobban ismerik a szomszédjaikat. „Kerítésen át borozunk” – előbb-utóbb valaki előhoz valamit. Erős wekerlei identitástudat él a helyiekben, úgy tartják, „Nem szomszédok vagyunk, hanem wekerleiek”. Az ÁW kezdeményezője és mai napig fő katalizátora egy civil ügyekben nagyon aktív helyi lakos, aki a kezdetekben néhány wekerleit maga mellé állítva zöld programok szervezésével indította be az átalakulást. Egy országos civil szervezet - a Védegylet, és egy helyi civil szervezet - a Wekerle Társaskör Egyesület adták a hátteret a kezdeményezésnek. Az ÁW mozgalmat ma már egy 15 fős szervezői kör segíti tovább vinni. A mozgalmat mára számos „amőba-szerű”, informális csoport alkotja. Témájukat tekintve sokfélék, de magukévá tették a ’transition town’ ideológiát, így legfontosabb összekötő kapocsuk a környezettudatosság. A Mozgalomhoz kb. 50 fő rendszeres résztvevő, segítő, önkéntes is bekapcsolódott. Az ÁW tagjai alapvetően civilek. Ebből adódóan hosszabb távon kettős feladata van a közösségnek, egyrészt fenn kell tartani önmagukban és egymásban a lelkesedést, másrészt amikor más szervezetekkel, intézményekkel dolgoznak együtt, akkor szervezetten kell dolgozniuk. Utóbbi fejlesztése még a közösség előtt álló feladat, a lelkesedés fenntartása azoban eddig jól ment. Részben van egy közös jövőkép, hogy milyennek szeretnék látni Wekerlét, részben a közösséghez való tartozás élménye nagyon erős, számítani lehet egymásra, akár a közös ügyeken kívül is. A baráti kapcsolatok működtetik az egész mozgalmat. Lendületet adnak az eddigi sikerek is, 2 év alatt sokat elértek. A kezdeményezések kapcsán sokat változott a telep a javára és már átment a köztudatba, hogy van egy ilyen szervezet. A mozgalom híre a programok által jut el az emberekhez, új érdeklődőkhöz. A közösség képes magához vonzani a hasonló érdeklődésű embereket. Van egy ős-korosztály Wekerlén, ők ebből egy picit kimaradnak. Kérdés, hogy őket hogyan lehet megszólítani, bevonni a zöld programokba. A Mozgalom egyik sarokköve a tapasztalatcsere, a folyamatos fejlődés és tanulás. A közösség tagjai egymás között is megosztják és kifelé is közvetítik tudásukat illetve informálódnak kívülről. Egy ilyen sokszínű civil közösség sokféle tudással is rendelkezik, mely erős építő erő. Hogy teszik láthatóvá magukat? Fenntartott helyük van a Wekerle Újságban, ahova cikkeket írnak. Blogot vezetnek, jelen vannak a Facebook-on (Átalakuló Wekerle, Kispesti Menzafigyelő, Wekerlei Kispiac). Hírlevelük van. Standolnak a wekerlei rendezvényeken. A programokat ezeken túl palakátokkal hírdetik. A mozgalom egyes csoportjainak külön kitűzőt csináltattak, melyek adományért elérhetők bárki számára. Tervben van egy „ÁW mozgalom tagja” cím, melyet megjeleníthetne minden helyi kezdeményezés, mely megfelel az átalakulás ideológiájának. Működési forma és finanszírozás? A tagok jórészt civilek, ellentételezés nélkül dolgoznak. Az önkormányzatnál elérhető egy éves minimális összeg működési támogatásra. Ezen felül maximum adományokból tudják a dologi kiadásaikat fedezni. Nem bejegyzett közösség révén pályázni nincs lehetőségük. A jövőben valószínűleg egyesületet vagy szociális szövetkezetet alapítanak. Ez nyitott kérdés. Közösség önszerveződési kultúrája Wekerlén erős közösségi élet van, bár az átjárás az egyes csoportok között néha nehézkes. Az ÁW, mint a neve is mutatja mozgalomként határozza meg önmagát, létrehívói tudatosan alkalmazzák a átalakuló városok módszertanát, mind a közös munkaszervezésben - külön csoportok -, mind a döntéshozatalban, kommunikációban, illetve a problémák meghatározásakor, identitás formálásakor. Az aktív érdekérvényesítés legjobban a menza csoport és az energia hatékony munkacsoportnál ragadható meg. Az ÁW tagjai jelenleg inkább értelmiségiek, talán ezért is tudatosabbak, nagyobb rálátással bírnak globális kérdésekre is. Az aktív állampolgárság, érdekérvényesítés terén is példaértékű a munkájuk, a kis sikerekkel egymásban is erősítik e kettő fontosságát. (Olyanok is bátrabban kiállnak magukért, környezetükért, akik korábban nem tették.)

Amire büszkék vagyunk: 

Kispesti Civilek a Közétkeztetésért – Kispesti Menzafigyelő munkacsoport: Egészségesebb, finomabb ételeket, átláthatóbb szabályozást és finanszírozást, összességében fenntarthatóbb közétkeztetést szeretnének. Igyekeznek hatni a döntéshozókra, ezért különböző modelleket kutatnak, miközben próbálják a szülőket érzékenyíteni. Közösség által támogatott mezőgazdaság – Bio-doboz-rendszer: Zsámboki biogazdasággal alakítottak ki partneri kapcsolatot. Csütörtök délután (16.00-19.00) viszi a termelő az előre rendelt dobozmennyiséget a piacra. Hetente kb. 20-30 család rendel. Csütörtök délutáni piac: Piac és találkozóhely egyben. Sok a családos. Jó, hogy esti, sokan mindent itt vesznek meg. Sokan vannak a piacon, akik a saját terményüket viszik, helyi termelők. Ha vakinek sok barackja terem, a helyi kisboltban meg lehet venni. Erős vásárlói erő jön itt össze Wekerléről és a környékről is. A wekerlei termékeken kívül az Élő Tisza védjegyesei biztosítják a helyi kistermelői árukat. Wekerlei Kertbarát Kör (WekKer) - Ökológiai szemléletű kertész közösség találkozóhelye. Wekerle tenyérnyi kertjeiből nőtt ki ez a kezdeményezés. Két ökokertész tanfolyam után most nyitott előadásokat szerveznek neves előadókkal, ezen kívül havonta terepnapra indulnak a természetbe, génbankokba, permakultúrával, ökológiával foglalkozó falvakba. Kerületi komposzt program – Többek között komposztbemutatókkal, komposztkeret osztással és kapcsolódó tanfolyammal igyekeznek megszerettetni a komposztálást a helyiekkel. Sajtkészítő tanfolyam – A csütörtöki piacon áruló sajtkészítővel lehet jobban megismerkedni, miközben növekszik a bizalom megtanulható, hogyan készítsünk sajtot otthon. Magbörze - vetőmag és tapasztalat cserebere, program az egész családnak. A magbörzén lehetőség nyílik csereberére, új fajtákkal való megismerkedésre, új ismeretek szerzésére a magfogásról és ökokertészkedésről. Kiegészítő programok: kert-doktor, kertészeti témájú előadások, komposztbemutató, kertész kozmetika műhely Energia hatékony munkacsoport: Az Energia hatékony Wekerle elnevezésű projekt javaslatai kitérnek többek között a nyílászárók elhelyezésére, a homlokzat hőszigetelésére, a tetőtér beépítésére, az épületgépészeti berendezésekre és a megújuló energiaforrások alkalmazására is. Szigetelő program: Ablakszigetelési tréning nagyon sikeres. A szigetelő gép a közösségé (ÁW). Nem csak wekerleiek bérelhetik, tanulhatják. Nagyon jó kezdeményezés, mert egyszerre környezettudatos és szociáliás, közösségépítő hatással is bír. ) Cserebere: Évente 3 alkalmommal szerveznek ruha csereberét. Bolhapiac: Nagyon népszerű, társadalmi esemény, 3-4 óra együttlét. 2009-re lett meg a bolhapiac, 4x egy évben, vasárnaponta, nyár kivételével. Tessék csak! kártya: Fő célja a helyi gazdaság erősítése. Ez egy közösségi vásárlómozgalom. A vásárló tagok kártyát kapnak, ami a helyi boltokban, termelőknél, iparosoknál kedvezményt nyújt számukra. Öko-körök – A mozgalom több tagja részt vett már a TVE ökokör kézpésén, immár 3. almalommal indul háztartászöldítő ökokör Wekerlén. Állandó, közösségi programok; Tér szépítés, Zöld szombat, Föld napja (újrahasznosító játszóház, palánta cserebere, mag csere), Zöld Út a helyi közösségi rendezvényeken Mit sikerült ezzel elérni? A helyi embereknek - magunknak - új lehetőségeket hoztunk, hogy tudunk könnyebben élni egy fenntarthatóbb, közösségi életformát. Tanultunk sokat a közösség önszervezödésről, ennek teret nyitunk a helyi ügyekben, hogy tudunk az önkormányzattal és a hivatalakkal könnyebben égyeztetni. A helyi közéletben erős vélemény formáló szerepet játszunk.

A legjobb pillanat: 

Rengeteg :) A Föld Napján felfrissitettünk a szelektiv szigetet, virágokat tettek a konténerekre, és egy nagy csoportképet csináltunk magunkról, mert annyira jól éreztunk magunk. A kisebb pillanatok is fontosok, amik kivülröl nem látszanak - pl. amikor a hóban palinkát ittünk karácsonykor, spontán szervezésben, a parkben, mert szükségünk volt egymás társaságra az ünnepek alatt...

Jó tanács: 

Az elején figyelni kell arra, hogy a környékkel jól megismerkedsz; ki mit csinál, milyen ötletei van, miben látnak fantáziát, mit gondolnak a helyi hangadók. Érdelmes leüllni beszélgetni az emberekkel a helyi "zöld lokálizáició" ötletekről, megnézni hogyan reagálnak, kit javasolnak mint lehetséges érdeklödők, mit tartanak értelmesnek. Fontos, hogy az elején egyértelmu dolgokkal foglalkozunk, amiben fantáziát és örömöt látnak, alkatómunka vonzó az embereknek. Figyelni kell az emberekre... a lakóhelyen nincs munkatársok, hanem utitársok.. a távolság az emberek között más; az élet kisebb nagyobb személyes történetek közelebb van, mindenki telyes emberkent van jelen a közös ugyekben, sokszor családdal együtt. Ez olyan ritmust igényel a munkában, ami rugalmas, megértő, és sok elismeréssel jár.

Együttműködés további közösségekkel: 

Számos programunk bemutatható, képzésben, látogatásban, elöadásban. Van egy Wekerle 2 lábon, 2 kereken kiadványunk, lehet Wekerlét is megismerkedni!

Együttműködések: 

Az ÁW mozgalomban részes kisebb projektek gazdái és nagyobb szervezetek 3 havonta megbeszélést tartanak, melynek keretében beszámolnak az elmúlt időszak sikereiről és egyeztetik az elöttük álló feladatokat. Ez egyrészt lehetőséget teremt egymás segítésére, a feladatokba való bekapcsolódásra, másrészt kiküszöböli az ütközéseket, segíti a közös tervezést. Wekerlei Társaskör Egyesület (WTE) – A Mozgalom a WTE Zöld hajtás klubjából indult ki, majd azt túlnőtte és magáévá tette a ’transition town’ ideológiát. A jó kapcsolat továbbra is fennáll. A Wekerlei Kultúrház és Könyvtárral (WKK) – A Kultúrház nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos szemléletmódra, sokféle zöld kezdeményezésük van, melyekben jó az együttműködés a Szervezői Körrel. Többek között közösen tartják a 2009-ben indított családi Zöld szombatokat, melyeken egy meghatározott téma köré szervezett foglalkozásokat tartanak a család aprajának- és nagyjának. A Kultúrház fogadta be az ablakszigetelési programukat is. A szigetelő gépet a WKK gondnoka kezeli és adja bérbe. Az Önkormányzat képviselői nem vesznek részt a 3 havi összejöveteleken. Bizonyos esetekben alaklult már ki együttműködés a Szervezői Kör és az Önkormányzat között, de ez a reméltnél sajnos alacsonyabb szintű. A megfelelő érdekérvényesítés és a partneri kapcsolat kialakítása terén még bőveb lenne mit tanulni. A Mozgalom tagjai jó kapcsolatot ápolnak többek között a következőkkel: Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület, Habitat, Védegylet, Kispesti közösségi kert, helyi kereskedők – bortár, bio bolt, Kecskeméti MÁK és szatyor közösség. A Védegylet "mentor" szerepet játszott az Átalakuló Wekerle első pár évben, erőforrásokkal és kapacitásbövitéssel segített a projektet inditani.

Wekerletelep, Budapest XIX ker.
Kós Károly tér 10
1192 Budapest
Telefon: 06 70 339 0709
Kapcsolattartó: 
Átalakuló Wekerle (ÁW) Szervezői Kör
Tagok száma: 
50
Egyéb: 
Kapcsolatot tartunk nemzetközi Átalakuló Közösségek Hálozattal
Témák: 
közösségi élelmiszertermelés
közösség által támogatott mezőgazdaság
helyi termelői piac
közösségi kert
energiahatékonyság
társadalmi vállalkozás
közösségi újrahasznosítás (pl. bolhapiac)