Állapotfelmérés

Miért célszerű elvégezni?

Az Átalakulás állapotfelmérés remek eszköz annak elemzésére, hogy csoportunk miben jó, ésmilyen területeken kellene fejlődnie, hogy eredményesebb legyen. Érdemes előre leszögezni, hogy az állapotfelmérés nem teszt, amin átmegyünk, vagy megbukunk. Sőt, az a jó benne, hogy segít áttekinteni: mit ért el csoportunk az elmúlt évben. Ez erőt ad, mert ritkán foglalkozunk ilyesmivel –hajlamosabbak vagyunk a következő izgalmas átalakulós dologra koncentrálni. Ezen állapotfelmérés célja segíteni az Átalakulás csoportokat, hogy:

1) Tanulunk másoktól az Átalakulás mozgalomban.

2) Jól bevált csatornán kommunikálunk nemzeti átalakulás pontunkkal és/vagy az Átalakulás hálózattal (Transition Network).

3) Amikor olyat teszünk, ami másoknak is tanulságos lehet, megosztjuk tapasztalatainkat.

4) Részt veszünk a nemzeti átalakulás pontunk, illetve a Transition Network által szervezett konferenciákon vagy eseményeken (vagy online szemináriumokon, képzéseken).


 

1) Tisztában vagyunk az Átalakulás által tárgyalt témák érzelmi jelentőségével, mélységével, és tudjuk, hogyan kezeljük ezeket.

2) Egyénileg és csoportként is rendszeresen vizsgáljuk személyes állóképességünket és a kiégés kockázatát.

3) Tudjuk, hogy az Átalakuláshoz belső és külső képességekre is szükség van, és képesek vagyunk a belső dimenziót is elérhető módon bevonni.

4) Támogató (négyszemközti vagy csoportos) formákat hoztunk létre magunk és mások számára, akik az Átalakulásban részt vesznek.

1) Számos gyakorlati tevékenységet végzünk a helyi emberek javára.

2) Projektjeink az alacsony jövedelműek, fogyatékosok és különböző kultúrájú emberek számára is relevánsak és elérhetőek.

3) Tevőlegesen igyekszünk csökkenteni a részvétel korlátait (pl. bevonva az embereket a projektek tervezésébe, befogadó, nyitott kommunikációval, adományokhoz való hozzáféréssel, gyerekfelügyelettel stb.)

4) Projektjeink megfelelő jogi és irányítási rendszerrel bírnak, és tisztában vagyunk jogikötelezettségeinkkel.

1) Eredményeinkről visszajelzést adunk a csoport önkénteseinek, tagjainak, a szélesebb közösségnek és az érdekelteknek.

2) Szánunk időt az eredmények megünneplésére.

3) Együtt töltünk időt kötetlenül (társasági életet élünk).

4) Teremtünk időt és teret a tanulásra és feldolgozásra / visszajelzésre.

5) Nyitottak vagyunk arra, hogy a csoportunkon / hálózatunkon kívüli emberekkel dolgozzunk, tőlük tanuljunk.

6) Monitoring rendszert hoztunk létre az előrehaladásunk figyelésére, értékelésére, és tanulás útján formáljuk a stratégiánkat.

1) Egyetértés van köztünk egy új jövőkép kialakítását szükségessé tévő kihívások, pl. az erőforrások kimerítése, szennyezés, egyenlőtlenség, gazdasági sérülékenység tekintetében.

2) Csoportunk közös vízióval rendelkezik közösségünk jövőjéről.

3) Jövőképünk pozitív, lelkesítő és hiteles.

4) Megvizsgáltuk és megértettük, hogyan kapcsoljunk össze különböző jövőképeket.

5) [Haladó] Egyensúlyban tudjuk tartani a pozitív jövőre irányuló cselekvési terv szükségességét az ismeretlen kezeléséhez szükséges rugalmassággal.

1) Kapcsolatunk van a legfontosabb helyi szervezetekkel, úgymint iskolák, vállalkozások, földtulajdonosok, közösségi csoportok.

2) Elgondolkodtunk azon, kikkel lépjünk partnerségre, és milyen céllal.

3) Törekszünk arra, hogy más csoportokkal vagy szervezetekkel közösen vigyünk véghez dolgokat.

4) Felvettük a kapcsolatot a helyi önkormányzattal.

5) Átalakulás kezdeményezésünk néhány tagja több éve ezen a helyen él.

6) Más csoportok pozitívnak, együttműködőnek és segítőkésznek tartanak minket.

1) Csoportunk világos és mindenki által elfogadott célokkal, célkitűzésekkel rendelkezik.

2) Csoportunk véghezvisz dolgokat.

3) A tagok tisztában vannak felelősségükkel és szerepükkel.

4) Közmegegyezésen alapuló magatartási kódexünk (működési szabályzatunk) van.

5) Egyértelmű és elfogadott eljárásrendünk van a döntések meghozatalára, dokumentálására és nyomon követésére.

6) Hatékony találkozóink vannak világos napirenddel, vitákkal és jegyzőkönyvvel.

7) Találkozóinkon időt szánunk arra, hogy megvizsgáljuk, hogyan működünk együtt.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Állapotfelmérés csatornájára