Derekegyház alternatív energiával ellátása

Az 1600 fős Csongrád megyei településen az önkormányzat, a gazdasági szektor és a civilek közreműködésével az elmúlt közel tíz évben olyan fejlesztések valósultak meg, amelyek Derekegyházát közelebb viszik az energetikai önellátás állapota felé.

Cél: 

A település minél önállóbb legyen az energiaellátás terén és ez alternatív forrásokból, helyi megoldásokkal biztosítsák.

Lépések: 

A település polgármestere, valamint a falu más meghatározó személyei 2006-ban összeállítottak egy listát, amely a legszükségesebbnek tartott fejlesztéseket tartalmazta. Ez a kívánságlista mára 95 százalékban teljesült.  Ez nemcsak az erőfeszítések mértékét jelzi, hanem azt is, hogy reális célokat tűzött ki maga elé a település vezetősége. Fontos, hogy ezt csak úgy érhették el, hogy az önkormányzat, a gazdasági szektor és a civilek együtt tudtak működni. Első lépésként a megfelelő partnerek és szakemberek bevonása történt meg a fejlesztési elképzelések tervezésébe, majd később a megvalósításába.

Kiemelendő, hogy minden bevont partner és szakember azon dolgozott, hogy a település érdekeit és értékeit szem előtt tartva olyan beruházásokat tervezzenek meg, majd valósítsanak meg, amelynek szükségességét mindenki elfogadta, a megvalósításban és fenntartásban mindenki megtalálta helyét, szerepét és számítását. Ugyanis csak így biztosítható a kölcsönös együttműködés és ezzel kerülhető el, hogy bárki is akadályozza a másikat.

Eredmények: 

Az önkormányzat vezetésével 2008 óta megvalósult a községben a szennyvízelvezető rendszer kiépítése, amely egy alternatív, úgynevezett PMT technológiát alkalmaz. Lényege, hogy a szennyvíz tisztítása baktériumokkal történik: egy medencében hengerek forognak, a baktériumok a hengerek palástján helyezkednek el, amelyek forgatás közben tisztítják a szennyvizet. A tisztított víz a szennyvíztelepen marad. Miért? Mert a tisztított vizet egy négyhektáros nyárfaerdőre vezetik ki, ahol a vízigényes nyárfa ipari és energetikai hasznosítása történik. Az energetikai hasznosítás céljából termelt fát kétévente kivágják és aprítékot készítenek belőle, amellyel a helyi közintézmények fűtését biztosítják. A közintézmények fűtésére a szennyvíztelepen telepített nyárfa nem biztosít elegendő alapanyagot, ezért további energiaültetvényt telepítettek. Ezenkívül a település bel- és külterületén keletkező nyesedéket is aprítják és deponálják, majd télen felhasználják.

A fűtés mellett az elektromos áram olcsó előállítására is törekszik a település. A közintézmények – községháza, egészségház, óvoda – tetejére napelemeket telepítettek, összesen 37 KW teljesítménnyel. Hamarosan megvalósul a legnagyobb energiaigényű közintézmény, a művelődési ház összesen 24 KW teljesítményű napelemes fejlesztése is.  

A község központjában és a művelődési házhoz vezető sétányon is napelemes közvilágítás található. A központ közvilágításának időjárástól és napsütéstől független működtetését úgy érik el, hogy a lámpák a községháza elektromos rendszerére is rá vannak kötve, és az akkumulátor töltöttsége határozza meg, hogy a közvilágítás működtetéséhez elegendő-e az akkumulátor vagy az elektromos hálózatról kell-e vételezni az áramot.

De napelemes lámpák világítják meg a főúton átvezetett kerékpárutat, vagy a főúton elhelyezkedő forgalomlassító szigeteket is.

Az önkormányzat, gazdasági szektor és civilek együttműködése a falu életének többi területére, más fejlesztésekre is kihatott, így pl. a falu szélén található halastavak megújításakor. A különböző szektorok együttműködése pedig hozzájárult ahhoz, hogy a település közigazgatási határán túlnyúlva térségi szintű együttműködések induljanak meg.

Tanácsok: 

Elengedhetetlen a másik iránti nyitottság. Nagyon fontos időt szentelni mások megismerésére, amiben kiemelendő a kötetlen beszélgetések szerepe; ezekben a helyzetekben a döntések helyett az ötletelés folyamata a lényeges. Mert jöhet bármilyen őrült ötlet, ami hozzásegít a megoldáshoz.  Az is szükséges, hogy mások ötleteit soha ne nyúljuk le, hanem keressük meg, miben támaszkodhatunk a többiekre.

Kezdeményezők: 

Helyi önkormányzat, magánszereplők, helyi civilek.

Kontakt személy: 
Ponicsán Péter
Helyszín: 
Derekegyház
Magyarország
46° 34' 49.2204" N, 20° 21' 15.2388" E
HU
Témák: 
energiahatékonyság
megújuló energia
Címkék: