2014. máj 14.

Következő képzésünk: Átalakuló közösségek II.

Miről szól egy Átalakuló képzés?

Az Átalakuló Közösségek II. képzés az alábbi tudás- és készségelemekkel foglalkozik abbó a célból, hogy a lehet legjobban meg tudjunk alapozni egy egészséges közösségi önszerveződési folyamatot.

A módszerek mind interaktívak, a csoport részvételére épülnek. Minden menüpont egy körülbelül másfél-két órás foglalkozás-modult ír le. Az első három modul kifelé, a külvilágba fókuszál, a következő három inkább befelé, személyes belső világunkba vagy a közösségébe. Az utolsó két modul a csoport saját tudására épít. 

A képzési modulok:

1. HELYZETÉRTÉKELÉS

 • Helyzetfelismerés és helyzetértékelés: milyen külső hatások vannak, amelyekre a közösségünknek választ kell találnia, amelyekhez alkalmazkodnunk kell? (Ellenállóképesség, „kontextus körök”)
 • Az erősségek leltározása vagy a szükségletek felmérése? Azzal főzzünk, ami van, vagy azt keressük, ami nincsen?
 • Hiány alapú vagy az erősségekre építő fejlesztést kezdeményezzünk? (Hőmérő állásfoglalások)

Feladat: helyi erőforrásleltár készítése

2. JÖVŐKÉP ALAPÚ MOTIVÁLÁS ÉS TERVEZÉS:

 • Társadalmi szinten milyen jövőképekkel rendelkezünk, milyenek hiányoznak, és ennek milyen hatása van a viselkedésünkre?
 • Milyen az „átalakulós”, környezetbarát-közösségi jövőkép? Szelíd technológiák, összefogás, önszerveződés, igazságosság helyi és globális szinten, demokratikus változások, tartós fejlődés.

Feladat: jövőképalkotás és visszafelé tervezés

3. A KÖZÖSSÉG VÁLTOZÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE - A „MOTOR”, A „MAG”, A „KATALIZÁTOROK”

 • Milyen egy Átalakuló közösség? Meglévő közösségek bemutatása, auditálása. Mi működik, hogyan működik?
 • Megfigyelések: meglévő csoportok vagy új csoportok? Helyi dinamikák, kontextus, konfliktusok.

Feladat: esettanulmányokon keresztül a Jó Tanácsokat felfedezni, összegyűjteni.

4. HOGYAN DOLGOZUNK EGYÜTT?

 • A katalizátor szerepe (mit csinál az ötlethordó ember és hogyan?)
 • Milyen jellegű emberek vannak a csoportomban? („Sárkány álmodozás” röviden)
 • Hogyan dolgoz(z)unk együtt? (megfigyelés, hallgatás, ötletadás, felkarolás, bevonás, motiválás, visszacsatolás,...)
 • Csoportműködés. Mi történik a csoporton belül (formálódás, viharzás, normaképzés, működés) és mit csinálunk kifelé? (gyakorlati tevékenység)
 • Szervezési „parabola”, avagy meddig tart a csoport munkája?

Feladat: Diagnózis - saját csoportom auditálása, változtatási pontok keresése.

5. MILYEN A KÖZÖSSÉGEM? (Ön-, csoport-, közösség- és társadalomismeret. Tudatos változások

elősegítése)

 • 4 kvadráns - önismert és csoport/közösségismeret (Ken Wilber gyakorlat)
 • Külső + Belső világunk: változások szakaszai - függőség elmélet. Ki miért nyitott, ki miért zárkozik el és hogyan reagálunk minderre.
 • Belső világunk: beidegzett viselkedési minták, ezeknek megértése. (hiány, félelem, fájdalom... és ezek túlkompenzációja) Feldolgozás példák mentén.
 • Mit kezdünk mindezzel? Motivációs interjú, kognitiv disszonancia felébresztése, mesék, *FRAMES modell.

Feladat: Kommunikációs gyakorlat

6. KI VAGYOK ÉN

 • Önismeret, motiváció, alternatív civilizációs narratíva.

Feladat: mélyökologiai gyakorlat

7. NEHÉZSÉGEK KLINIKÁJA

 • milyen nehézségekkel találkoztunk már és hogyan tudtuk őket orvosolni?
 • milyen problémamegoldó technikákat használunk?
 • mi a konfliktusok szerepe a társadalmi változásokban?

Opcionális feladat: problémafa készítés

8. NYITOTT MŰHELY: módszertani menza

Ismersz egy jó közösség tervezési, szervezési módszert? Szeretnéd ezt megosztani másokkal? Segítünk erre felkészülni, hogy megtaníthasd a többieknek!

A tapasztaltabb résztvevőket segítjük a módszerek tudatos értékelésében is, hogy a saját közösségükben is tudják őket használni. A program alatt tanulunk csoportfejlesztő játékokat, facilitátor készségekeket, aktív értékelési eszközöket, bemelegítő / energiaadó játékokat.

Címkék: