Helyi csoportok szervezése

Kihívás

Hogyan lehet embereket csoporttá kovácsolni, és hogyan lehet megteremteni a sikeres együttműködés alapjait a helyi közösségemben? Gyakori tévedés a közösségi csoportok megalakulása során hogy, mivel a tagok az őket összehozó cél iránt elkötelezettek, könnyedén tudnak majd együttműködni.

Megoldás

Az első pillanattól tiszta és világos struktúrára és folyamatokra van szükség, mert ez segíti a csoporttagokat, hogy élvezettel és hatékonyan tevékenykedhessenek. Szánjunk időt egymás megismerésére. A helyzet az, hogy mindenkinek, korábbi tapasztalatai, képességei és feltételezései alapján, megvan az egyéni elképzelése, hogyan kell egy csoportnak működnie. Ez az ismertető nem kívánja a csoportok szervezésének egyetlen helyes módját rögzíteni (minden csoportnak magának kell kialakítania egyedi munkamódszereit), azonban megmutat néhány hasznosítható módszert, ismeretet.

Kik vagyunk?

Az élvezetes csapatmunka egyik legfontosabb célja a helyi közösség átalakulásban! Hogyan is kelthetünk annyi pozitív élményt (azt, amit szeretünk, amikor egy helyi átalakuló projektben tevékenykedünk) amennyit csak lehet, és hogyan minimalizálhatjuk a nehézségeket (azokat, amelyek az élvezetes tevékenységet napi kötelezővé változtatják)? Megszívlelendő javaslat, hogy a csoport kialakulásának korai szakaszában fektessünk be időt és energiát, azért, hogy a későbbiek során a befektetettnél jóval többet takaríthassunk meg. Elképzelhető, hogy az előkészítő munkálatokra fordított idő kitölti az első néhány csoporttalálkozót. Az is lehet, hogy a témák napirenden maradnak egészen az első félév vagy év végéig, de a velük eltöltött idő később igen hasznosnak fog bizonyulni.

 
Jó példa I
Zöld17 csapata több hónap találkozás, beszélgetés után kezdett a gyakorlati programokhoz, mivel fontos volt számukra időt hagyni a mélyebb megismerkedésre.

Miért vagyunk együtt?

 Az első feladat, hogy meghatározzuk, mi a csoport elérendő célja. Ezt tehetjük például egy (egymondatos) küldetés megfogalmazásával és egy néhány mondatban leírhatjuk, hogyan kívánjuk a választott célt elérni. De nem érdemes itt megakadni - lehet, hogy később könnyebb lesz megfogalmazni.

Amint sikerül megegyezni a küldetés vagy cél tekintetében, a csoport óriási energiával fogja segíteni minden további kérdés tisztázását, mint például, ki csatlakozik, hogyan fognak együtt dolgozni, mire kell még időt szánni, mik a prioritások és így tovább. A célok között legyen szó arról, hogy hogyan fog dolgozni, mint csoport, és mit fog csinálni. 

Jó példa II
Az Átalakuló Wekerle lelkesen belevetette magát a közös munkába, és csak egy pár év után fogalmazott magának missziót, konkrétabb célokat... bármi legyen, a döntés legyen tudatos, átgondolt és a csapat teljes tagságának elfogadható.

Azt is megtudhatjuk, hogyan:

Természetközeli életforma: Portáinkon természetszerű, vegyszermentes zöldséges-gyümölcsös kertek kialakításán munkálkodunk, tájfajta megőrzéssel, gyógynövényekkel foglalkozunk, faiskolákat hozunk létre.

Jól működő, barátságos falu: A közösség számunkra kiemelkedően fontos, hiszünk az emberi kapcsolatok erejében. Szeretjük a falu társadalmi életét színesítő, találkozásra módot adó programokat. Csoportunkon belül igyekszünk minél inkább egymásra hangolódni, közös élményeket élünk át, ünnepeket tartunk.

Közösségi önellátás: Fontos célunk a nem megújuló energiaforrásokról való fokozatos leszakadás, minél nagyobb mértékű függetlenedés, helyi szintű együttműködéssel, ésszerű munkamegosztással.

Hogyan dolgozunk együtt?

Néhány alapvető (együtt)működési szabályban is szükséges megegyezni.

Ezek a szabályok csökkentik a félreértések kialakulásának lehetőségét, és ha a csoporttalálkozókon írott formában kéznél vannak, könnyebb lesz észben tartani őket. Előre nem látott helyzetben a csoportok általában frissítik és kiegészítik a szabályaik sorát. A kezdeti egyezségek például ilyesmiket tartalmazhatnak:

 •  Hol és mikor vannak a csoporttalálkozók.
 •  Mi a találkozók rendje (napirend összeállítása, elfogadása; támogató vagy elnök jellegű levezető; időgazdálkodás; és a többi.   
  Jó példa III

  Nagyszékelyi KÖRTE 

  (Közösségi Önellátásra Ráhangoló Tudatos Együttműködés) így fogalmazta meg a csoport célját: „Közös álmunk, hogy természetközeli életformát valósítsunk meg egy jól működő, barátságos faluban, és lépéseket tegyünk a közösségi önellátás felé.”

   

 •  A döntéshozatal módja (egyetértéssel (konszenzussal), szavazati többséggel, elfogadással). A meghozott döntések rögzítése.
 •  Egymás iránti tisztelet (figyelmes meghallgatás, pontos érkezés, a csoport céljainak támogatása, helyt adni a viselkedést érintő kritikáknak, egymás munkájának elfogadása és tiszteletben tartása, a sikerek megünneplése, a bizalmasság fenntartása – ahol helyénvaló).
 •  A csoporttalálkozón mi mindenre kell időt szakítani (tervezés, végrehajtás, át/visszatekintés, tanulás, együttlét, érzések, jövőkép, a csoportegyezségek át- és felülvizsgálata, visszajelzések egymásnak).
 •  Bármi egyéb, ami fontos a csoporttagok számára.

A csoport működésének egy későbbi szakaszában efféle témákban szoktak egyezségeket kidolgozni:

 • Nyitott vagy inkább zárt a csoport? Hogyan és mikor lehet csatlakozni? Hogyan történik valaki bevonása? Hogyan és mikor lép ki valaki? Ha folyamatosan csatlakoznak új tagok, a csoport sokáig a kialakulás állapotában lesz. Ez előnyös, ha a csoport célja az emberek bevonása az Átalakulásba, de megnehezítheti a hatékony munkavégzést, lassíthatja a tagok közötti bizalom elmélyülését, a támogató kapcsolatok kialakulását.
 • Hogyan kezeljük a véleménykülönbségeket?
 • Hogyan és mikor vizsgáljuk felül, változtassuk meg a csoportegyezségeket?

Az alábbi felsorolás tartalmaz néhány meglehetősen különböző tevékenységet, amelyek akár csoportcélok is lehetnek. Az elején mindenképpen érdemes elgondolkozni, hogy mennyire alkalmazhatók ezek a ti csoportotokra. Hogyan fogjátok:

 •  Elvégezni a feladatokat.
 •  Átgondolni és fejleszteni a csoport belső együttműködését.
 •  Növelni a bizalom és biztonság érzését; megismerni egymást.
 •  Támogatást adni és elfogadni.
 •  Az új eszközöket megismerni, új képességek fejleszteni és mindezeket megosztani egymás között.

Csoport bővítése

 A végére még egy megfontolandó gondolat.

 •  Kikre van szükség a csoportban?
 •  Milyen képességek hiányoznak?
 •  Mely hangok nincsenek jelen, amelyeknek itt kellene lenniük?

Eredeti angol szöveg: Sophy Banks: Coming together as groups